Kaynak temin etmede 4 ipucu

 Demek ki müthiṣ bir fikriniz var! Ṣimdi kendi giriṣiminizi baṣlatmak için milyon dolar toplamak istiyorsunuz. Heyecan taṣıyor! Sonra kurumsal yatırımcıların, giriṣimci sermayedarlar gibi, yüzlerce (binlerce deḡilse bile) iṣ planı gördüklerini ve sadece birkaç ṣirketin fonlandıḡı gerçeḡine ayılırsınız. Olumsuzluklar sizin aleyhinize yıḡılmıṣtır. Rüyanızı gerçekleṣtirmemeniz için mevcut tüm nedenleri düṣünmeye baṣlarsınız. O kadar çabuk deḡil. Iyi haber ṣu ki, piyasada çok sermaye bulunmakta. Karṣı koyulacak zorluk ise fonlanma ṣansınızı artıracak doḡru yatırımcı ve ekibi bulmaktır. Aṣaḡıda yeni yatırımcılar olarak neler yapmamanız gerektiḡi hakkındaki ip uçları bulunmaktadır.İpucu 1: Yalnız baṣınıza yapmayın.
Doḡru ekibi kurmak, size hem zaman kazandıracak hem de gerginlikten kurtaracaktır. Bilgisi, sahip olduḡu network (aḡ), ve deneyimi sayesinde ekibinizle baṣa çıkabilecek baṣarılı girisimciler, emekli yöneticiler veya endüstri kolunuzun sampiyonları olan kiṣileri arayın. Bu kiṣiler yatırımcıların iṣ kurma aṣamasında aradıkları büyük pazarlar ve ürün fırsatlarını tanımlayabilirler. Bu kişiler örneḡin zengin yatırımcılara, Meleklere(hisse, bono vs.karṣılıḡı iṣ kuran) veya capital – sermaye ihtiyacınıza baḡlı olarak yatırımcı kapitalistlere tanıtım yapabilirler.

İpucu 2: İṣ planınızı basit bir ṣekilde göndermeyin.
Baṣarılı giriṣimci sermayedarlar her ay sizinki gibi yüzlerce iṣ planı alırlar. Sahip olduḡunuz teknoloji veya piyasa hakkında fazla bilgisi olmayan çalıṣma arkadaṣı, analist, kıdemce düṣük ortak, firma tarafindan belirlenen kriterler çerçevesinde iṣinizi araṣtırırlar. Karar-alabilen bir ortak tarafindan iṣ planınızın gözden geçirilme ṣansını artırmak için, itibar sahibi kiṣilerden, yatırımcı kapitalist ve profesyonel iṣ adamlarına sizin adınıza doḡrudan tanıtım yapmasını isteyin. (örnek: ṣirket avukatları, ṣirket danıṣmanları ve diḡer yatırımcılar). Mümkün ise yatırımcı ile konuṣun ve ṣirketinizin veya ürününüzün onların portföyüne uygun olup olmadıḡını anlayın. Eḡer uygun deḡilse bu firsatı sizi tavsiye etmesi için kullanın.

İpucu 3: Ön Protokol verilmez ise sinirlenmeyin.
Her yatırımcı sizin fikrinizi ilk bakıṣta satın almaz. Yapılan eleṣtirileri baṣlama noktanızı veya iṣ planınızı geliştirmek için öḡretici bir deney olarak kullanın. Bazı durumlarda yatırımcılar kimlerin portfoliolarındaki ṣirketlerine rakip olabileceḡini öḡrenmek, veya yeni pazar ve teknoloji hakkında kendilerini eḡitmek için giriṣimcilerle buluṣur. Seçici olun ve bilgi sahibi ortaḡı olan, sizin pazarınız ve endüstriniz ile cidden ilgilenen yatırım firmaları ile tanıṣın. Önce bir araṣtırma yapın. Yaṣıtlarınız, danıṣmanlar ve diḡer giriṣimcilerle yatırım firması hakkında görüṣün. Vakit ve enerjinizi onlara adamadan önce, mali durum, yatırım felsefesi ve ortakları hakkında sizi aydınlatabilirler.

İpucu 4: Hemen karṣınıza çıkan ilk teklifi kabul etmeyin.
Tebrikler, Ön Protokolu aldınız, peki ṣimdi ne olacak? Genelde sartları gözden geçirmeniz için yalnızca birkaç gün var. Bu özellikle siz pazarlık edemeden veya baṣka imkan aramanıza zaman kalmadan teklifi kabul etmeniz icin bilinçli olarak yapılmıṣtır. Ön Protokol aldıḡınızı diḡer kapıdaki yatırımcılara söylemek ṣimdi doḡru zaman mıdır? Lider bir yatırımcı birkaç küçük yatırımcı adına sorumluluḡu üstlenebilir. Tüm teklifleri aldıḡınızda (sadece bir tane bile olsa) kabul etmeden önce ṣirketinizdeki veya diḡer danıṣmanlarla ṣartlar hakkında görüṣmeniz , özellikle kıymet biçilmesi hakkında, bugünki piyasa ortamında mantıklıdır.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.